ordbok

Industriell symbios

Verksamhetsmodell som bygger på samarbete där företag effektivt utnyttjar varandras sidoflöden, teknologi, kunnande eller tjänster. Den enas sidoflöde eller avfall blir en lönsam resurs, medför inbesparingar och minskar miljöpåverkan för den andra. Sitra startade verksamhetsmodellen FISS för industriell symbios i Finland som drivs av Motiva. Läs mer (på finska och engelska).