personer

Timo Mäkelä

Senior Advisor, Hållbarhetslösningar

Vem?

Senior advisor Timo Mäkelä hjälper Sitra och dess tema Hållbarhetslösningar i det strategiska arbetet och i internationella sammanhang. Det är viktigt för Sitra att förstå och ta lärdom av det som händer på andra håll, särskilt inom EU, och att i stor utsträckning sprida medvetenhet om Sitras arbete så att resultaten kan utnyttjas internationellt.

Vad?

Timo har mycket omfattande internationell erfarenhet av att arbeta som expert och ledare inom miljöskydd och hållbar utveckling, såväl inom utvecklingssamarbete och vid finansiella institut som inom EU. Han har dessutom fungerat som styrelsemedlem och rådgivare i flera företag inom miljöteknik och cirkulär ekonomi.

Hans arbetsuppgifter har haft att göra med samarbete, projektfinansiering, beredning och genomförande av politiska beslut samt upprätthållande av internationella relationer. Timo har också styrt och gett råd om affärsverksamheten och finansieringen på företag i branschen.

Hela Sitra och andra aktörer inom den offentliga och privata sektorn har tillgång till Timos kompetens.

Va?

Timo tillbringar sin fritid med sin familj, reser mycket och håller kontakt med sitt breda nätverk av internationella bekantskaper och samarbetspartner. Dessutom tillbringar han mycket tid i sin bostad i Spanien.

Timo är övertygad om att framtidens ekonomi, affärsverksamhet och nya arbetsplatser grundar sig på koldioxidfri energi, hållbarare och effektivare användning av naturresurser samt på en typ av tillväxt som respekterar naturen och miljön.

Bekanta dig med Timo Mäkeläs CV (på engelska).