publikationer

Vårt lilla stora land

Hur kan Finlands klimatledarskap gagna oss och andra?

Författarna

Rasmus Sihvonen

Projektkoordinator, Natur och ekonomi

Publicerad

Finland är ett litet land, men vi har om och om igen lyckats vara större än vår storlek i många avseenden. Detta är möjligt också när det gäller att lösa klimatkrisen.

Vi har många vägande skäl att ligga i framkant i klimatarbetet. Klimatledarskap innebär inte välgörenhet, utan i det långa loppet ett försvar av nationella intressen.

Finland har tillgång till ett omfattande verktygspaket för klimatledarskap. Vi kan till exempel inspirera stora länder till åtgärder med internationella klimatinitiativ och påverka ett stort antal stater via EU. Lösningar som finländska företag utvecklat kan minska utsläppen märkbart i världen och samtidigt generera exportintäkter för vårt land.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Vårt lilla stora land

Undertitel

Hur kan Finlands klimatledarskap gagna oss och andra?

Författarna

Oras Tynkkynen, Mari Pantsar, Antonios Sfakiotakis och Rasmus Sihvonen

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2021

Utgivare

Sitra

Sidantal

23 s.

ISBN (PDF)

978-952-347-234-1

ISSN (PDF)

2737-1042

Ämne

klimatpolitik, miljöpolitik, utsläpp, klimatförändringar, naturens mångfald, kolneutralitet, cirkulär ekonomi

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?