Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Från ord till framtidsgärningar
Bild: Minna Hemmilä, Sitra

Publicerad

Vi sammanställer varje år en årsberättelse över vår verksamhet samt våra resultat och framtidsutsikter till riksdagen. Denna verksamhetsberättelse tittar inte enbart på det förflutna, utan stakar ut riktningen för utvecklingen av det finska samhället.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018

Undertitel

Från ord till framtidsgärningar

Publiceringsplats

Helsingfors

Publiceringsåret

2019

Utgivare

Sitra

Sidantal

60 s.

ISSN (tryckt)

1797-5298

publication_subject

verksamhetsberättelser, bokslut, framtid

Ämne

Organisation

Eftersom Sitra är en fond som är underställd riksdagen är beslutsfattandet bundet till den finländska parlamentarismen. För förvaltningen av fonden ansvarar förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Publicerad

Vi rekommenderar

Läst den än?

Vad handlar det om?