nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Utredning: Metoder för att höra medborgare används ännu begränsat i lagstiftningen

En öppen och diskuterande lagstiftningsprocess ser bra ut på papper, men hur genomför man den i praktiken? Den nya utredningen ger praktiska verktyg till lagberedare.

Författare

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Ett sätt att stärka den representativa demokratin är att säkerställa att medborgarens röst blir hörd när man stiftar nya lagar. I praktiken betyder detta att intressenter, det vill säga experter, medborgare, organisationer och företag hörs i olika faser av lagberedningen.

Med hörande avses att man skaffar synpunkter, information och erfarenheter om ärendet som bereds av centrala intressenter, eller särskilt av dem vars vardag och verksamhet påverkas av lagstiftningen. Ju mer omsorg man använder för att genomföra hörandeprocessen, desto stadigare grund vilar lagberedningen på.

Sitras nya utredning Kvalitet i lagstiftningen genom samtalshöranden är en handbok för en öppen, engagerande och diskuterande lagstiftningsprocess. Utredningen har skrivits av Jyrki Jauhiainen som är en erfaren lagberedare och lagstiftningsråd. Utredningen är avsedd som en handbok för lagberedare. Utredningen hjälper även medborgare och intressenter att identifiera de rätta tillfällena att delta och bli hörda.

Ett väl genomfört hörande främjar kunskapsbaserat beslutsfattande och stärker medborgarnas medborgerliga rättigheter och tillit till samhället. Höranden som sker i rätt tidpunkt säkerställer även kvaliteten och enhetligheten hos lagberedningen.

– Intressentgrupperna kan höras utan att resurserna i lagberedningen eller arbetsbördan ökar avsevärt. Tvärtom kan höranden påskynda beredningen och förbättra kvaliteten hos lagförslagen, säger Sitras expert Anna Välimaa från projektet Beslutsfattandet förnyas.

Lagstiftningsprocessen utvecklas mot ett öppnare håll genom att arbetssätten ändras

Utredningen omfattar hela lagstiftningsprocessen från förberedelse till efterhandsutvärdering. I utredningen går Jauhiainen igenom konkreta exempel och ger praktiska rekommendationer för hur öppenheten kan utökas i beredningen under alla faser i processen.

Både lagberedare och intressenter upplever att resurserna för lagberedningen inte är tillräckliga. Enligt Jauhiainen kan lagstiftningsprocessen göras mer öppen genom att ändra på arbetssätten, det vill säga utan extra satsningar. Till exempel i genomförandet av begäran om utlåtande och kommunikationen utnyttjar man fortfarande en begränsad mängd hjälpmedel som kunde möjliggöra samtal med allmänheten.

”Kvaliteten och tidpunkten för diskussionen och höranden syns slutligen i kvaliteten på regeringens propositioner, bedömningen av effekter och statsrådets och riksdagens beslutsfattande samt verkställigheten av lagen”, berättar Jauhiainen.

I utredningen har man utnyttjat utredningar, forskning och processbeskrivningar som Sitra tidigare har gjort. Dessutom har Jauhiainen intervjuat riksdagens utskottsråd, ledningen och experter som ansvarar för lagberedningen i olika ministerier samt medlemmar i rådet för bedömning av lagstiftningen.

Utredningen och medborgarnas delaktighet diskuteras på torsdagen den 16.3 i vår tillställning Ska vi göra lagarna tillsammans? Välkommen med till vår hybridtillställning.

Sitras tema Demokrati och delaktighet letar efter lösningar för att förstärka delaktigheten och förtroendet i samhället och för att utnyttja nya tekniska lösningar. Utredningen Kvalitet i lagstiftningen genom samtalshöranden har beställts av projektet Beslutsfattandet förnyas inom temat. Målet med projektet är att ge möjligheter till den representativa demokratin att förnyas, öka transparensen i beslutsfattandet och öka medborgarnas påverkansmöjligheter.

Vad handlar det om?