ordbok

Nettopositiv påverkan

Situation där den mänskliga verksamhetens samlade effekt på den biologiska mångfalden är positiv, dvs. den stärker naturens välbefinnande. Ofta används också den engelskspråkiga termen ”Net Positive Impact” (NPI). En nettopositiv påverkan uppnås när fördelarna för naturen är större än skadorna.