Aarne Granlund

Projektkoordinator, Kolneutral cirkulär ekonomi, Sitra


Vem?

Aarne Granlund arbetar inom Sitras tema Kolneutral cirkulär ekonomi. Han undersöker och utreder hur Parisavtalets mål att dämpa klimatförändringen genom en kolbudget verkställs i Finland och Norden.

Vad?

Aarne är intresserad av att undersöka orsakerna till klimatförändringen och en systemisk förändring av dess värsta konsekvenser. Situationen förändras snabbt och det krävs strukturell verksamhet för att nå målen. Det är ändå skäl att ha tillit, eftersom vi har fungerande lösningar och klimativriga medborgare i Finland.

Under sin studietid arbetade Aarne på ett internationellt energiföretag med avtalsjuridik och han har assisterat forskningen vid toppenheten i internationell juridik vid Helsingfors universitet. Nätverket med de internationella klimatforskarna garanterar att han har färsk information om klimatförändringens utvecklingsgång.

Aarne inledde studier inom internationell juridik vid Helsingfors universitet som han nu håller på att fortsätta med i UArctic-systemet i Norge och Island. I sina studier fokuserar han på arktisk klimatförändring och klimatpolitik..

Va?

Du hittar Aarne enklast antingen vid vattnen nära Helsingfors eller i Lappland, där han flugfiskar efter närmat med mycket koldioxidsnåla metoder. När Aarne befinner sig vid dataförbindelserna kan du följa hans ställningstaganden och det han informerar om på Twitter.

Från denna författare

Läst den än?