personer

Anna Välimaa

Expert, Beslutsfattandet förnyas

Vem?

Anna Välimaa arbetar som expert inom projektet Beslutsfattandet förnyas. Projektets syfte är att påskynda utvecklingen av offentligt beslutsfattande och arbeta för sektorsövergripande samverkan. Målet är att stärka den representativa demokratins förnyelseförmåga, beslutprocessernas transparens och medborgarnas möjligheter att påverka. I sitt arbete fokuserar Anna på att främja projektets samverkan med intressentgrupperna samt att tillsammans med projektets samarbetspartner producera faktainformation som stödjer förnyandet av processerna. Tveka inte att kontakta Anna om du vill veta mer om Beslutsfattandet förnyas-projektets innehåll.

Vad?

Under åren 2018–2021 arbetade Anna med Sitras projekt Kompetensens tid – Välfärd och konkurrenskraft genom livslångt lärande vars mål är att stödja samhälleliga aktörer i Finland att främja livslångt lärande. Anna har under sin internationella karriär arbetat med såväl politik och nordiskt samarbete som med kultur och kommunikation. Hon är filosofie magister.

Va?

Anna spelar gitarr och sjunger i ett punkband. Hon är en levnadsglad humanist som trivs bäst utomhus, där hon åker skidor eller långfärdsskridskor, vandrar eller simmar i öppet vatten. Utöver hennes nuvarande hemstad Helsingfors hör norra Tornedalen och den södra skärgården till hennes favoritplatser i Finland.