Anna Wäyrynen

Ledande expert, IHAN- Människoorienterad dataekonomi , Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA

Från denna författare

Läst den än?