Antti Kivelä

Senior advisor, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?