personer

Antti Poikola

Ledande Expert, Gaia-X Finland

Vem?  

Antti ”Jogi” Poikola är en aktiv främjare av människoorienterad dataekonomi med utmärkta nätverk i både Finland och internationellt. Som huvudarkitekt för Sitras projekt Gaia-X Finland jobbar Jogi med att ställa finländsk kompetens till förfogande inom utvecklingen av den europeiska datarymden. Hans mål är att säkerställa att de finländska nätverken för delning av data har aktuell information om de tekniska lösningar som är fungerande och kompatibla nu och i framtiden.  

Vad?  

Jogi är förtrogen med alla bokstavsförkortningar som gäller delning av data och datarymden och med människorna och aktörerna bakom dem. Det lönar sig att kontakta Jogi om du behöver kontakter med experter på dataekonomi i Europa eller stöd med att förstå det snabba utvecklingen i det tekniska fältet.   

Jogis väg till rättvis dataekonomi har gått via medborgarorganisationer, forskning, politik och påverkarorganisationer. Han har varit med om att grunda Open Knowledge Finland, den internationella organisationen MyData Global och den parlamentariska samverkansgruppen för informationspolitik Tietopolitiikka.fi

Jogi är också den huvudsakliga författaren till publikationen “MyData – Johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen” (2018) och Understanding MyData Operators (2022).    

Va?  

Du kan få syn på Jogi och hans rastahår ute på stan, där han rör sig med en vikbar cykel eller lastcykel, beroende på dag.  

Han är övertygad om att informations- och teknologipolitik är en etablerad del av politiken på 2030-talet.