personer

Dushyant Manchandia

Expert, Natur och vardag & PSLifestyle

Vem?

Dushyant Manchandia stödjer Sitras arbete för att inspirera finländarna till ett mer hållbart liv. Hans mål är att göra de metoder som Sitra tagit fram tillgängliga för organisationer i hela världen för att göra hållbara levnadssätt till ”det nya normala” och samtidigt låta miljontals människor skapa sin egen version av välfärd inom planetens gränser. Han är en del av teamen En hållbar vardag och PSLifestyle på Sitra.

Vad?

Dushyant kommer från New Delhi i Indien, där hans miljöintresse vaknade på grund av luftföroreningarna och avfallet i staden. Under årens lopp blev han både orolig och engagerad i klimatförändringsfrågor på grund av förändringarna i årstiderna i staden. Samtidigt som han arbetade som frivillig inom olika organisationer för social utveckling bland stadens utsatta befolkning insåg han kopplingarna mellan miljöproblem och sociala frågor.

Dushyant har engagerat sig i praktiskt arbete gällande utmaningar, bland annat plastavfall, elektronikavfall och skapandet av en cirkulär ekonomi i Indien samtidigt som han arbetade för Karo Sambhav, den nationella producentansvarsorganisationen. Han arbetade också med avfallssamlare och förbättrade deras utkomst.

Han har en magisterexamen inom miljöledning från Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet. Medan Dushyant studerade i Lund var han del av ett team som medverkade i att ta fram en preliminär agenda för konferensen Stockholm +50, som det svenska miljödepartementet håller år 2022, för att stödja forskning i hållbar konsumtion och produktion och dess sammanflöde med ungdomsfrågor med fokus på Norden och Mellanösternregionen.

Va?

På fritiden diskuterar Dushyant gärna filosofi, politik och en mängd andra ämnen med människor. Han tycker också om att vistas i naturen.

Han har en stark tilltro till att samhället och människorna kan må bra inom planetens gränser och det kräver bara att vi engagerar oss i tillvägagångssätt som kan hjälpa oss nå detta mål.