Gå direkt till innehållet

Elina Kiiski Kataja

Ledande Expert, Förutsägelse, Sitra

+358 (294) 618 275

Vem?

Elina Kiiski Kataja är framtidsexpert på Hennes uppgift är att greppa de utvecklingstrender som redan nu påverkar vårt samhälle och som kan ha stor betydelse för vår framtid. Hon söker information som behövs för att hantera de framtida möjligheter, hot och lösningar som kan härledas från utvecklingsförloppen.

Vad?

Om du vill höra om megatrender eller delta i det nationella prognostiseringsnätverkets evenemang är Elina rätt person att vända sig till. Förutom framtidsarbetet har Elina arbetat med samhällelig utbildning och kommunikation, och dessutom har hon erfarenhet av EU och internationellt samarbete. Till sin utbildning är hon politices magister.

Va?

Förutom framtiden är Elina också intresserad av det förgångna. Hon önskar att hon hade mer tid att studera fotografier från tidigare decennier eller höra människors berättelser om det som hänt i gamla tider.

Från denna författare

Läst den än?