Ella Rouhe

Projekt koordinaator, Sitra

Vem?

Ella Rouhe koordinerar projekthelheten Förändringsmetoder, som kartlägger och utvecklar verktyg och tillvägagångssätt som stöd för samhällelig förändring. Ellas arbetsdagar består av såväl anordnande och facilitering av evenemang som konceptutveckling för att stärka samhällets förändringskompetenser.

Vad?

Ella uppmuntrar och inspirerar precis alla att skapa förändring i samhället. Ella är en erfaren faciliterare som tror på kraften i möten.

I sina tidigare jobb har Ella bland annat planerat och lett utbildningar om politik och påverkan samt samordnat gemensamma utvecklingsprogram med hållbarhetstema. Ella är expert inom EU-politik och hållbar utveckling och har en politices magister-examen.

Va?

Ella har bott i sex olika länder på tre olika kontinenter och är intresserad av hållbar turism och är en engagerad förespråkare för liftande. På fritiden tycker Ella också om uteliv, matlagning och brädspel.

Ella tror att tekniken i framtiden kan minska vardaglig interaktion mellan människor, men människors behov att möta andra människor försvinner inte.