personer

Emma Hietaniemi

Sitra

Vem?

Emma Hietaniemi arbetar som expert inom En hållbar vardag-teamet. Hennes vardagar går åt till att skala upp hållbara verksamhetssätt och verktyg som utvecklats och verifierats i Finland för internationell användning, till exempel via det EU-finansierade PSLifestyle-projektet.

Vad?

Kontakta Emma om du funderar över effekten av åtgärder för en hållbar vardag eller dina egna påverkansmöjligheter. Hennes passion är att hjälpa såväl individer, samfund som organisationer att identifiera sin egen roll i att delta i påskyndandet av en hållbar förändring på systemnivå. Emmas specialitet är att ta i sär abstrakta hållbarhetsmål i konkreta åtgärder av mänsklig storlek och att förena små steg som en del av övergripande lösningar med vilka vi kan nå hållbar välfärd.

Emma är utbildad geograf inom global förändring. Tidigare har hon främjat hållbara konsumtionsvanor inom staten, som vintage-klädhandlare och i ansvarsfulla uppdrag inom frivilligorganisationer.

Va?

På fritiden går Emma på upptäcktsfärder. Hon blir inspirerad när hon hittar en ny skogsstig att utforska, en geocache under en stubbe eller något spännande i satellitbilder.