Ernesto Hartikainen

Projekt Ledare, Sitra


Vem?

Ernesto Hartikainen är projektledare för nyckelområdet Klimatlösningar. Den flerspråkiga och glada finsk-kubanska diplomingenjören och ekonomen tycker att de extremt meriterade klimatexperterna i hans team på ett effektivt sätt kan lösa vår största samhällsutmaning, uppvärmningen av klimatet. Ernesto ansvarar för att leda och genomföra projektet som helhet som en del av Sitras tema en koldioxidneutral cirkulär ekonomi.

Vad?

Kontakta Ernesto om du behöver expertis i frågor som gäller cirkulär ekonomi och klimat eller om du vill diskutera strategin och nya initiativ för Sitras tema kolneutral cirkulär ekonomi.

Vid Sitra har Ernesto tidigare bekantat sig med bland annat cirkulär ekonomi på global nivå och EU-nivå, bioekonomi och strategisk prognostisering. Under sin karriär har han även arbetat inom skogs- och energiindustrin och som företagsledningskonsult.

Ernesto har examen inom kemisk träförädlingsteknik (DI) och inom ledarskap och international business (EM).

Va?

Ernesto tycker att dansa. Ernestos signature move var i tiderna skorpionen till hollow-back. Numera nöjer han sig med machete.

Ernesto tror att man i framtiden kommer att skratta åt människors sätt att bära med sig personliga datorer i sina fickor och handväskor, när det är betydligt mer behändigt att ha en streamande mikrochipprojektor i tinningen.