personer

Hannu Hämäläinen

Konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Vad handlar det om?