Heli Parikka

Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Vem?

Heli Parikka arbetar som expert i nyckelområdet IHAN®, som handlar människoorienterad dataekonomi.

Vad?

Du kan kontakta Heli om du vill diskutera projektets intressentsamarbete, rättvis dataekonomi (särskilt ur företagsansvarsperspektiv) eller hur välfärdsdata utnyttjas i Finland.

Heli deltog i projektet Isaacus, där man byggde upp en ny aktör Findata, som gör utnyttjandet av välfärdsdata smidigare i Finland.

Heli är utbildad magister i samhällsvetenskaper och har över tio års arbetserfarenhet från offentliga sektorn, främst från serviceutveckling.

Va?

På fritiden hittar man sannolikt Heli i motionsspåret med hunden eller så låter hon sig inspireras av nya fynd inom kultur, motion eller i naturen. Den ständigt akuta och eviga resfebern botar Heli med dagdrömmar och slumpmässiga resor.

Heli tror att framtiden är tryggad om alla som kan gör sin del, och om vi tillsammans tar hand om dem som inte kan.

Från denna författare

Läst den än?