Heli Parikka

Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra


Vem?

Heli Parikka tror på utvecklingens helande kraft och arbetar därför som expert i nyckelområdet IHAN®, som handlar människoorienterad dataekonomi samt i projektet Isaacus, där man bygger upp en ny aktör som gör utnyttjandet av välfärdsdata smidigare i Finland.

Vad?

Du kan kontakta Heli om du vill diskutera projektets intressentsamarbete eller hur välfärdsdata utnyttjas ur medborgarens eller individens perspektiv.

Heli är utbildad magister i samhällsvetenskaper och har nästan tio års arbetserfarenhet från offentliga sektorn, främst från projekt- och utvecklingsuppgifter.

Va?

På fritiden hittar man sannolikt Heli i motionsspåret med hunden eller så låter hon sig inspireras av nya fynd inom kultur, motion eller i naturen. Den ständigt akuta och eviga resfebern botar Heli med dagdrömmar och slumpmässiga resor.

Heli tror att framtiden är tryggad om alla som kan gör sin del, och om vi tillsammans tar hand om dem som inte kan.

Från denna författare

Läst den än?