personer

Iina Santamäki

Expert, Rättvis dataekonomi

Vem?

Iina är en systemtänkare samt skapare av en hållbar och välmående framtid. Iina visualiserar komplexa företeelser till tydliga helhetsbilder som bidrar till att skapa gemensam förståelse av komplicerade teman.

Vad?

Iina vill främja samarbete och dialog mellan beslutsfattare och aktörer på gräsrotsnivån. Hon tror att en hållbar och välmående framtid skapas tillsammans och i ömsesidig respekt.

Iinas senaste examen, M.Sc. in Strategic Leadership towards Sustainability, kombinerar system- och hållbarhetstänkande och ger förutsättningar för facilitering och ledning av en systemisk förändring. Det lönar sig att bjuda in Iina när man behöver en person som förstår den övergripande bilden eller som kan vara en brobyggare mellan avvikande åsikter.

Iina anser att effektiviteten av en önskad förändring beror på graden av förändringsaktörernas medvetenhet.

Va?

Övergripande välbefinnande är viktigt för Iina. Sin fritid tillbringar Iina på motionsspåret – och på vintern på skidspåret –, med att yoga, äta god frukost, på sånglektioner samt med att skriva eller njuta av kvalitetstid med sina nära och kära.

Iina tror att betydelsen av övergripande välbefinnande och närvaro blir viktigare i arbetslivet. Detta i sin tur möjliggör bättre lösningar.