Jaana Kalliomäki-Adan

Expert, Offentlig sektor ledarskap utveckling, Sitra

+358 (294) 618 422

Vem?

Jaana Kalliomäki-Adan är expert inom nyckelområdet för ledning inom den offentliga sektorn.

Vad?

Du kan fråga Jaana om utbildningsprogram för Finlands högsta tjänstemän och om hur läget är med arbetet för diskussionsinitiativ. Hon begrundar också gärna livets gång ur olika synvinklar.

Jaana är magister i samhällsvetenskaper med internationell politik, statskunskap och kulturpolitik som huvudämnen. Hon har omfattande arbetserfarenhet inom fältet för konst och kultur samt till exempel arbetat vid Europeiska kemikaliemyndigheten. Hon har bott i Frankrike, Kanada och Wales.

Va?

Jaana älskar franska dekonstruktivister, att röra sig i stora landskap och passionerade samtal om allt som är viktigt, till exempel varför man måste byta mellan sommar- och vintergardiner för att skapa trivsel i hemmet eller vilka som är individens ansvar i att stävja klimatförändringen.

Jaana anser att världen skulle vara en ofantligt bättre plats om alla människor dansade tillsammans, ens lite grann.