personer

Jorma Jaalivaara

Senior Advisor, Juridik

Vem?

Jorma Jaalivaara är senior advisor på Sitra. Han är bland annat förvaltningsrådets sekreterare.

Vad?

Jorma har över 20 års erfarenhet av att leda juridiska enheter och över 30 års erfarenhet av juristuppgifter. Till utbildningen är han juris kandidat, vicehäradshövding och Master of Laws (Helsingfors).

Va?

Oberoende Sitra behövs och har mycket kvar att göra för det finländska samhället och för finländarnas väl.