personer

Jorma Jaalivaara

Chefsjurist, Sitra

Vem?

Jorma Jaalivaara ansvarar för juridiska ärenden på Sitra. Han är också medlem i Sitras ledningsgrupp och sekreterare i styrelsen.

Vad?

Jorma har över 20 års erfarenhet av att leda juridiska enheter och över 30 års erfarenhet av juristuppgifter. Till utbildningen är han juris kandidat, vicehäradshövding och Master of Laws (Helsingfors).

Va?

Oberoende Sitra behövs och har mycket kvar att göra för det finländska samhället och för finländarnas väl.