Jouni Backman

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen

Från denna författare

Läst den än?