personer

Juhapekka Ristola

Senior Advisor, Vägkarta för en rättvis dataekonomi

Vem?

Juhapekka Ristola är äldre rådgivare när en mer rättvis dataekonomi byggs upp i vår gemensamma värld som förändras kraftigt. Juhapekka dryftar tillsammans med andra molnens silverkanter i projektet Vägkarta för dataekonomi samt hur man på ett konkret sätt gör dygd av världens nödvändigheter.

Vad?

Det lönar sig att kontakta Juhapekka när du behöver råd om hur globala nya saker på lokalt plan kan omvandlas till det gemensammas bästa. I synnerhet kan han vara till hjälp när det finns behov av att på ett lättbegripligt sätt uttrycka saker som anses vara invecklade.

Juhapekka har tidigare arbetat som överdirektör vid kommunikationsministeriet, som förvaltnings- och affärsverksamhetsdirektör för ett mobilspelsbolag och som militär jurist. Han har utarbetat en bok om Finlands första lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation tillsammans med två andra lagberedare.

Va?

Juhapekka läser mycket, trivs på fritidsstugan och rör sig i skogar med sina artfränder och andra arter. Han tycker att det är ganska tråkigt att arbeta ensam, men att arbeta tillsammans med andra är det bästa.