personer

Jukka Aaltonen

Ledande Expert, Placeringar

Vem?

Jukka Aaltonen arbetar med fondplaceringar i Sitras kapitalinvesteringsteam med fokus på energi och ITC. Han medverkar också aktivt i styrelsearbetet i några av Sitras intresseföretag.

Vad?

Jukka har en lång erfarenhet av att finansiera nygrundade teknologiföretag, både sådana som haft framgång och sådana som tillväxten gått långsammare för. Sin världsbild grundar han på sina studier i teknisk fysik vid Tekniska högskolan och på praktiskt produktutvecklingsarbete med industriautomation under åren när artificiell och Internet of Things började ta form.

Va?

Hemma hos Aaltonen serveras egenhändigt fångad fisk och älg från utskogarna.

Stay hungry. Stay foolish! -Steve Jobs