personer

Jyrki Katainen

Överombudsman, Sitra

Vem

Jyrki Katainen är överombudsman för Sitra. Hans uppgift är att leda Sitras framtidsarbete så att Sitra kan producera nya tankar för beslutsfattare inom samhället och företag samt pröva och testa nya verksamhetsmodeller. Jyrki vill att Sitras tankar ska få mer internationell slagkraft än tidigare, eftersom många företeelser inte berörs av nationella gränser. Han är intresserad av att förnya marknadsekonomin så att den iakttar principerna för cirkulär ekonomi och hållbarhet. Jyrki vill att Sitra är med och stimulerar debatten om förändringskrafterna som påverkar vår framtid.

Vad

Jyrki har under hela sin karriär fokuserat på analysering av samhälleliga förändringar, sökande efter lösningar och beslutsfattande. Före överombudsmannauppgiften arbetade Jyrki som vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Dessförinnan verkade han som Finlands statsminister och finansminister. Under sin 15-åriga karriär som riksdagsledamot i riksdagen verkade Jyrki bl.a. som ordförande för framtidsutskottet.

Va

På sin fritid motionerar Jyrki, ensam och med familjen. På programmet finns bl.a. tennis, löpning och hundpromenader. Även jakt och matlagning åt familjen och vänner är viktiga hobbyer för Jyrki. Till familjen hör fru, två döttrar och bruksinriktade cockerspanieln Sisu.