Jyrki Suokas

Ledande Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA

Vem?

Jyrki Suokas arbetar inom nyckelområdet IHAN® – Människoorienterad dataekonomi, som en länk mellan aktörer inom finanssektorn både på hemmaplan i Finland och utanför landets gränser. Huvuduppgiften är att hjälpa banker och försäkringsbolag att förstå varför de glatt ska ge oss rätten att på ett smidigare sätt använda den enorma mängd information som de har samlat in om oss.

Vad?

Jyrki har ett kvarts sekels erfarenhet av tillämpning av nya tekniker inom banksektorn – huvudfokus har legat på att göra nya verksamhetsmodeller möjliga genom analys och digitala lösningar.

Han har sin utbildning från Tekniska högskolan och är diplomingenjör i programteknik med arbetspsykologi som biämne.

Jyrkis styrkor är att förankra alla sorters innovationer, det vill säga att förena enskilda punkter och skapa en ny sorts helhetsbild.

Va?

På fritiden kan man hitta Jyrki på tre platser: antingen med näsan i en bok (numera även alltför ofta i iPaden), med jord under naglarna i trädgården eller i naturen tillsammans med hunden där han rör på sig på olika sätt.

Världen utvecklas och Jyrki har för länge sedan bestämt sig för att hålla sig fast med näbbar och klor för att hänga med i den allt snabbare utvecklingen. Det är intressant att se hur pendeln efter årtionden av öppna sociala medier nu snabbt har börjat svänga mot en mer skuggig enskildhet, så man undrar om de nuvarande bolagen inom sociala medier längre kommer att finnas kvar i den form de är nu om fem år.