personer

Lumi Drozzin

Projektkoordinator, Sitra

Vem?

Lumi Drozzin ser i egenskap av assistent till att experterna vid Sitras enhet för förutsägelse och strategi har en grund för att med framgång agera i vardagen. Dessutom stödjer hon teamet i uppgifter kring avtalsprocesser, projekthantering och konkurrensutsättningar.

Vad?

Lumis huvudämne är marknadsföring och kommunikation i internationell affärsverksamhet. Hon har en biämneshelhet i socialpsykologi. Dessutom har hon avlagt en specialyrkesexamen i ledarskap efter att ha fungerat som projektchef och producent för fotograf-regissörer.

Lumi är en passionerad biodlare och har även ägnat sig åt ämnet i sina studier. Speciellt biodlingens ekonomiska sida samt vilda- och honungsbins roll i pollineringen intresserar henne.

Va?

Lumi har ett pragmatiskt och positivt arbetssätt och antar målmedvetet utmaningar med attityden ”Let’s do this”.

Som obotlig hästmänniska tillbringar hon sin fritid i stallet så ofta som möjligt och i motionsspåret med sina ryska vinthundar.

Vad handlar det om?