Lumi Drozzin

Assistent, Sitra


Vem?

Lumi Drozzin ser i egenskap av assistent till att experterna vid Sitras enhet för förutsägelse och strategi har en grund för att med framgång agera i vardagen. Hon ordnar möten, träffar och evenemang samt tar hand om faktureringsfrågor. Dessutom stödjer hon teamet i uppgifter kring avtalsprocesser, projekthantering och konkurrensutsättningar.

Vad?

Lumis huvudämne är marknadsföring och kommunikation i internationell affärsverksamhet. Hon har en biämneshelhet i socialpsykologi. Dessutom har hon avlagt en specialyrkesexamen i ledarskap efter att ha fungerat som projektchef och producent för fotograf-regissörer.

Lumi följer noga med hur mode- och kosmetikbranschen brottas med miljöfrågor. Hon är också intresserad av hur verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi utvecklas inom dessa branscher och andra kommersiella branscher.

Va?

Lumi har ett pragmatiskt och positivt arbetssätt och antar målmedvetet utmaningar med attityden ”Let’s do this”.

Som obotlig hästmänniska tillbringar hon sin fritid i stallet och i motionsspåret med sin ryska vinthund och ibland yogar hon också.

Vad handlar det om?