personer

Maikki Siuko

Sitra

Vem?

Maikki Siuko koordinerar Sitras helhet Rondpaus. Hon sköter om de praktiska arrangemangen kring Rondpaus, kommunikationen till deltagare och intressentgrupper samt deltar i den gemensamma utvecklingen av konceptet.

Vad?

Maikki blev nyligen färdig ekonomie magister med huvudämnet organisation och ledning från Vasa universitet. Hon har tidigare arbetat med att producera olika evenemang och varit med och lett forskningsprojekt. Dessutom medverkar Maikki i projekt med koppling till hållbart mode och livslångt lärande.

Va?

På fritiden låter Maikki sig inspireras av framtidsforskning, analog fotografering, resor och nutidsdans. Hon tror på en starkare delaktighet såväl i den framtida demokratin som i arbetsgemenskaper.