personer

Maria Nurmi

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vem?

Maria Nurmi är expert inom kommunikation för internationella ärenden och EU-ärenden och i projektet Hälsodata 2030 ansvarar hon i synnerhet för kommunikationen inom TEHDAS-projektet, som behandlar europeiska hälsofrågor och koordineras av Sitra. Med projektet främjas en mer helhetsbetonad användning av hälsodata i Europa.

Vad?

Internationellt samarbete och EU-samarbete står henne nära hjärtat. Intresset väcktes under studietiden då Maria gjorde en arbetspraktik i Bryssel och utbytesstudier utomlands. Efter sin examen har hon i sin karriär koncentrerat sig på krävande uppgifter inom internationell kommunikation både i Finland och utomlands. Maria kom till Sitra från att tidigare ha arbetat inom statsförvaltningen.

Va?

Efter alla år utomlands, uppskattar Maria i synnerhet Finlands rena natur och på fritiden njuter hon också av att röra sig i naturen.