Marika Tammeaid

Ledande expert, Offentlig sektor ledarskap utveckling, Sitra


Vem?

Marika Tammeaid planerar och genomför nyckelområdet för ledarskap inom den offentliga sektorn. Hon riktar i synnerhet sin uppmärksamhet till omvandlingen av de samhälleliga förnyelseutmaningarna till högklassiga utbildningar som skapar nya insikter. Hon vill etablera en deltagarinriktad samarbetskultur inom den offentliga förvaltningen.

Vad?

Marika har 18 års erfarenhet av att arbeta som chef inom den offentliga förvaltningen och tio års erfarenhet av lösningsorienterad utbildning och utveckling. Hon har länge arbetat med utvärdering av kvaliteten på den offentliga sektorn och med internationella uppgifter.

Till utbildningen är Marika politices magister, lösningsfokuserad coach och arbetsledare.

Hon vill främja en framtidsorienterad och möjliggörande förvaltning samt en ledning som visar respekt, uppmuntrar och samordnar olika synpunkter.

Va?

Förutom att Marika intresserar sig för framtiden är hon också intresserad av historia och närvaro i nuet. Hon bongas ofta med en kamera i handen då hon försöker fånga små glädjeämnen i vardagen. För Marika är åtminstone familjeliv, resor i världen, villaliv, litteratur och vänner viktiga element i en högklassig vardag.

Marikas motto är: Det man fäster uppmärksamhet vid, växer och blir starkare.