personer

Marja Karttunen

Ledande Expert, Placeringar

Vem?

Marja arbetar i Sitras placeringsenhet och ansvarar för fastighets-, kapitalfonds- och infrastukturplaceringsportföljerna samt för utveckling av ansvarsfulla placeringar.

Vad?

Marja har en lång erfarenhet av placeringsverksamheten på Sitra. Hon är väl förtrogen med fältet för institutionella placerare samt riskerna och möjligheterna för riskplacerare. Ansvar och placeringsverksamhetens genomslag är också en viktig del av placeringsverksamhetens DNA för Marja. Marja har en ekonomie magisterexamen från Helsingfors och en MBA-examen från Sydney.

Vad mer?

På fritiden njuter Marja av familjens och vännernas sällskap, husbyggnadsprojekt, att blogga, fotografera och långa löprundor. Hon håller sig uppdaterad med ett nyfiket sinnelag och en trio som närmar sig tonåren. Marja tror på filosofin om kontinuerligt lärande och förverkligar den i vardagen. Det gäller att ha projekt i livet.