personer

Markku Sjöstedt

Ledande Expert, Placeringar

Vem?

Markku Sjöstedt arbetar med fondplaceringar och portföljföretag i kapitalplaceringsteamet.

Vad?

Markkus breda erfarenhet av kapitalinvestering täcker allt från preseed-placeringar till fondplaceringar. Han har också varit styrelsemedlem i företag i olika branscher från serviceföretag till maskinverkstäder. Hur marknadsinformation omvandlas till förståelse för marknaden och förståelsen i sin tur till växande affärsverksamhet är något som fascinerar Markku.

Markku är utbildad kemist från Uleåborgs universitet. Under sina första år i arbetslivet på 80-talet utvecklade han tryckfärger och bionedbrytbara kemikalier. Fem år arbetade han i London med att hjälpa finländska företag som etablerar sig i utlandet.

Va?

De destillerings- och doseringskunskaper som kom med kemistutbildningen är något som Markku gärna använder framför spisen. Han är särskilt intresserad av att planera supéer som förutsätter att han lär sig nytt. Fotoviruset som han drabbades av i ungdomen besvärar honom alltjämt, trots att han inte längre får uppleva de magiska mörkerrummen som föregick digitaliseringen.