Mervi Porevuo

Ledande Expert, Samhällelig utbildning, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Mervi Porevuo ansvarar för ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik och alumnverksamheten för samhällelig utbildning. Utöver sina huvudansvarsområden tittar Mervi in och hjälper till med facilitering på evenemang som Sitra ordnar.

Vad?

Mervi är politices magister från Helsingfors universitet, med huvudämnet internationell politik, och magister i organisationsforskning från Warwick Business School. Dessutom har Mervi pedagogisk behörighet från Haaga-Helia.

Mervi har arbetat på Helsingforsinstitutet, vid Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster och sedan 2001 vid Sitra, bland annat med att utveckla ledarskapet i Sitras avslutade ledarskapsprojekt för offentlig förvaltning.

Hållbar ekonomi, ledarskapsutveckling och facilitering hör till Mervis kärnkunskap.  Förtroende för gruppens kunskap, inriktning på personalen, delaktighet, dialog och att lyssna tillsammans är vardagsverktyg för Mervi.

Va?

På fritiden går Mervi på gym utan mål, badar bastu och umgås med vänner. Mervi stannar ofta upp för att fotografera överraskande saker och stunder, och tycker om modern konst, böcker, filmer och sci fi-serier.