Gå direkt till innehållet

Minna Hemmilä

Projektkoordinator, Sitra


Vem?

Minna Hemmilä fungerar som praktikant i Sitras kommunikationsteam. Hon tillbringar sin arbetsdag med olika assisterande uppgifter inom kommunikation och deltar i planeringen av innehållet i kommunikationen samt även i förverkligandet av den.

Vad?

Minna har alltid ifrågasatt saker och ting som sker omkring henne. Hon vill utnyttja sin omättliga informationstörst i syfte att bygga en mer hållbar framtid. Minna har en förmåga att uppfatta komplexa helheter och anser sig vara diginativ.

Hon har samlat sin kunskap på föreläsningar inom såväl sociologi, socialpolitik, kommunikation och journalistik som inom ansvarsfull affärsverksamhet. Att diskutera med människor samt att modigt pröva nya saker har varit minst lika viktiga sätt att lära sig.

Minna har tidigare fungerat som organisationsaktiv vid Tammerfors universitet och arbetat inom kommunikation både avlönad och oavlönad. Hon har studerat vid både Tammerfors universitet och Bremens universitet i Tyskland. Endast pro gradu-avhandlingen skiljer henne från en sociologie magisterexamen.

Vaddå?

På sin fritid nöter Minna innebandyplaner och konsumerar kultur i dess många olika former. Hon anser att teater är en av de starkaste uttrycksformerna. Minna vägrar stiga upp på scenen, men hon sitter gärna bland publiken.

Även om teknologin har en allt större roll i olika interaktionssituationer tror inte Minna att det går att ersätta möten som sker utom räckhåll för teknologin och upplevelsen av äkta närvaro av en annan människa.