Nelli Auriola

Projekt koordinator, Demokrati och delaktighet, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra