Gå direkt till innehållet

Paula Laine

Direktör, Förutsägelse och strategi, Sitra

+358 (294) 618 487

Vem?

Paula Laine ansvarar för funktionerna Förutsägelse och Strategi på Sitra. Förutsägelseteamet, som Paula basar för, står bl.a. bakom Visionen om hållbar välfärd och Megatrenderna. Strategiteamet faciliterar återigen verkställandet av Sitras egen strategi och utvärderar de sociala effekterna av Sitras verksamhet.

Vad?

Paula är oändligt intresserad av framtiden och har inte alltid förståelse för att brännande aktuella frågor går före framtidsfrågorna. Framtiden skapas nämligen i denna stund och vi måste verkligen skynda i många hänseenden för att hinna genomföra de förnyelser som behövs för att vi ska klara oss även i fortsättningen.

Under sin karriär har Paula arbetat ungefär lika mycket med globala affärsverksamheter som med samhälleliga förändringar. Hon har 15 års erfarenhet av chefsarbete och ledarskap. När det gäller ledarskap är Paula särskilt intresserad av det framtida ledarskapet och ledning av strategisk förnyelse.

I hennes studier vid Tekniska högskolan låg tonvikten på systemanalys och företagsstrategi. En stor del av kunskapen, såsom systemtänkande, tillämpar hon ännu idag – parallellt med att en stor del av läran om strategier och ledning har utvecklats enormt under dessa år.

Va?

Paula bor på en liten hästgård som hon på fritiden utvecklar mot självförsörjning i fråga om energi.

Från denna författare

Läst den än?