personer

Pauli Marttila

Ledande expert, Venture Capital och Riskhantering, Sitra

Vem?

Pauli Marttila skapar nya strategiska projekt för Sitra och utvecklar Sitras personal. Han tjänar också de kapital som behövs inom projekten i ledningsgruppen för Sitras placeringsverksamhet samt ansvarar för valda målföretag och fonder.

Vad?

Pauli har 15 års erfarenhet som företagsledare inom industrin, som utvecklare av affärsverksamhet och som produktutvecklare, senast inom Fortumkoncernen. Därtill har han arbetat 15 år som kapitalplacerare, tidigare vid Noptek-fonden och numera vid Sitra som ledare för teamen Life Sciences, Ventures och Företagsfinansiering. Han har varit styrelsemedlem i 16 finländska högteknologiföretag och beslutsfattare vid sju kapitalfonder. Den över 30 år långa chefserfarenheten kommer till nytta då han under årens lopp varit chef för sammanlagt cirka 70 personer vid Sitra. Utöver att ha blivit diplomingenjör har Pauli också studerat kapitalplacering, finansiering och styrelsearbete.

Va?

På sin fritid spelar Pauli trummor i Sitras band Sijoittamattomat och på sommaren cyklar han både med och utan motor. Han är också mångfaldig segrare i Sitras golftävling.