Petri Tuomi-Nikula

Senior Advisor, Folkstyrets grundrenovering, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA

Från denna författare

Läst den än?