Petri Virtanen

Projektledare, Offentlig sektor ledarskap utveckling, Sitra

+358 (294) 618 442

Vem?

Petri Virtanen är projektdirektör inom nyckelområdet Ledarskap inom den offentliga sektorn. Petri ansvarar för “flaggskeppsprogrammet” när det gäller ledarskap inom den offentliga sektorn, dvs. för rådgivnings- och försöksverksamheten och för samarbetet med intressentgrupperna i anslutning till ledarskap. Han är också docent vid Helsingfors, Tammerfors och Lapplands universitet.

Vad?

Petri har över 25 års erfarenhet av uppgifter med anknytning till ledarskap inom den offentliga sektorn. Till utbildningen är han politices doktor och filosofie magister. Tack vare sin bakgrund inom ledarskap, utbildning, konsultering, utveckling och forskning är Petri väl insatt i frågor som gäller ledarskap inom offentlig förvaltning.

Va?

Petri tillbringar fritiden med familjen. Helst vistas han i Finlands bästa stad (Åbo) och kommun (Gustavs). Petri skriver faktaintensiva böcker och artiklar, motionerar (i den mån han hinner) och gillar också att resa.

Petri anser att en bra offentlig förvaltning är ett centralt tema för samhällsutvecklingen. Därför orkar han gång på gång engagera sig i förvaltningsfrågor.