Pia Heikkurinen

Tema Expert, Förnyelseförmåga, Sitra