Pinja Ryky

Projekt koordinator, Kompetensens tid, Sitra


Vem?

Pinja Ryky arbetar inom nyckelområdet Kompetensens tid med utveckling av innehållsteman, facilitering samt praktiska arrangemang. Pinja anser att livslångt lärande inom hela samhället är nyckeln till framgång när det gäller såväl människors välbefinnande som ekonomin.

Vad?

Pinja har tidigare arbetat som projektledare för en nätbaserad handledningskurs. Hon tror också att digitalisering som på ett lämpligt sätt anpassats till inlärarnas behov kan bidra med element som ökar jämlikheten i kompetensutveckling.

Till utbildning är Pinja magister i allmän och vuxenpedagogik från Helsingfors universitet. Hon har också studerat arbets- och organisationspsykologi samt marknadsföring och ledarskap.

Va?

Under fritiden tar Pinja gärna löpturer med hunden eller går på gym eller spinning. Hon lyssnar också på åttiotalsrock och går gärna på konstutställningar. Sushi är Pinjas absoluta favoriträtt.