personer

Rasmus Sihvonen

Projektkoordinator, Natur och ekonomi

Vem?

Rasmus Sihvonen följer det finländska samhällets åtgärder för att trygga en hållbar framtid och arbetar som en del av teamet Natur och ekonomi. Han har en enorm vilja att lära sig och förstå, då målet är jordens varaktighet och den helhet som ska behärskas är mångfacetterad, milt uttryckt.

Vad?

Med sin utbildning som stöd betraktar Rasmus samhället och dess förhållande till omvärlden på ”systemnivå” ur olika perspektiv, utan att därmed glömma mänsklighetens grundläggande frågor. Att ta sin examen som magister i miljövetenskaper precis under coronapandemin gav honom intressanta utgångspunkter för att förverkliga visionen om klimatpositivitet.

Va?

Rasmus anser att han ofta hamnar att fundera över saker till och med lite för djupt, och då är det bra att ta ned sig på jorden lite med hjälp av väggklättring. Dessutom lyssnar han på och skapar musik.

Rasmus tror att i framtiden använder vi nya empatiska kommunikationsmedel som möjliggör kommunikation utan nutidens missförstånd.