Riikka Leppänen

Expert, Naturstärkande cirkulär ekonomi , Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Vem?

Riikka Leppänen arbetar som expert på Sitras cirkulär ekonomi projektet. Hon studerar särskilt hur övergången från den linjära ekonomin till en cirkulär ekonomi skulle kunna genomföras så hastigt som möjligt, men samtidigt så att den är rättvis för alla. I vilka branscher uppkommer det nya arbetsplatser som bygger på cirkulär ekonomi, och vilket kunnande kräver de? Hur kan man göra de nya tjänsterna inom den cirkulära ekonomin tillgängliga för alla och hur är det möjligt att säkerställa att de fördelar och nackdelar som de ger upphov till fördelas rättvist också på ett globalt plan?

Vad?

Riikka har tidigare arbetat på fältet för företagsansvar, särskilt med frågor som gäller socialt ansvar. Hon har sparrat hållbar affärsverksamhet som expert i nätverket för företagsansvar FIBS, arbetat för rättvis världshandel som ordförande för Pro Ethical Trade Finland och varit med om att grunda ett startup-företag som garanterar att de globala leveranskedjornas är transparenta. Riikka har studerat till ekonomie magister med inriktning på ansvarsfull affärsverksamhet.

Va?

Riikka tar sig till jobbet helst med cykel, och på söndagarna ger hon sig gärna ut i löpspåret. På fritiden läser hon och gör utflykter i närskogarna.

Riikka är övertygad om att cirkulär ekonomi skapar hållbarhet, gemenskap och välfärd i världen. År 2030 arbetar, konsumerar och verkar många av oss inom den cirkulära ekonomin. Välkommen med i förändringen!

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?