Riina Pulkkinen

Ledande Expert, Sitra


Vem?

Riina Pulkkinen hör till teamet Ratkaisu 100 på Riina ser till att utmaningstävlingen är intressant för deltagarna. Hennes människonära grepp om utvecklingsarbetet berör både teamen som deltar i Ratkaisu 100 och arbetskamraterna på

Vad?

Riina har utvecklat olika innovationsmiljöer och är en erfaren utbildare inom Design thinking. Under sin tid i arbetslivet har hon arbetat som facilitator, företagare och forskare. Riina har avlagt magisterexamen i administrativa vetenskaper vid Tammerfors universitet.

Kontakta Riina om du har frågor som gäller innehållet i utmaningstävlingen Ratkaisu 100, facilitering av innovationsprocesser eller servicedesign.

Va?

Tillsammans med sin trogna följeslagare, framtidshunden Hertta gör Riina promenader till caféer i centrum av Helsingfors (eller Hervanta!). Familjen, gympa och små tokerier då och då gör också henne glad.

Riina anser att kreativitet eller innovativitet inte är karaktärsdrag. De är färdigheter som vem som helst av oss kan lära sig.

Vad handlar det om?