personer

Riitta Vänskä

Expert, Rättvis dataekonom, Sitra

Vem?

Riitta Vänskä är expert på att engagera medborgarna och utveckla koncept inom IHAN®-projektet.

Vad?

Riitta har lång erfarenhet av att utveckla koncept inom nya digitala inlärningslösningar och av att driva globala projekt ute i världen, bland annat i Afrika. Riitta är filosofie magister med databehandling som huvudämne. Därutöver har hon studerat digitala inlärningstekniker och pedagogik i flera år.

Utöver arbetet på Sitra sitter Riitta i Invalidisäätiös styrelse och fokuserar främst på digital utveckling på Ammattiopisto Live (yrkesinstitut) och för hela Invalidisäätiö.

Riittas styrka är att hon är innovatör när det gäller att utveckla och genomföra nya verksamhetssätt.

Va?

På fritiden rör sig Riitta i naturen, cyklar, promenerar och håller sig i form genom nyttomotion, som hon får både på arbetsresor och genom att arbeta på tomten och i skogen på landstället.

Sitra är ett fantastiskt ställe för dem som vill göra saker och ting på ett nytt sätt och verka för en bättre framtid.