Salla Nurminen

Projektkoordinator, Samhällelig utbildning, Sitra

+358 (294) 618 471

Vem?

Salla Nurminens uppgift är att sköta nätverk och ordna evenemang inom Sitras funktion Samhällelig utbildning. För närvarande skickar Salla information till deltagarna och ordnar evenemang inom ramen för utvecklingsprogrammet Maapalloliiga. Hon ansvarar också för webbmanagement i kollegiala nätverk inom projektet Erätauko och förbereder nya projekt, som handlar om samhälleliga innovationer, inom Sitras utbildningsverksamheten.

Vad?

Kontakta Salla om du har frågor om evenemang och deltagande i utvecklingsprogrammen. Hon besvarar frågor och ger gärna råd även på svenska.

Salla har avlagt politices magisterexamen.

Va?

Salla blir lätt inspirerad av nya saker och njuter oerhört av att få stryka över utförda uppgifter på sina to do-listor. På fritiden byter hon arbetsbordet mot ryggsäck, basket eller någon sport som ger henne en adrenalinkick.

Salla anser att efterfrågan på samhällsvetare kommer att öka (ytterligare) i framtiden i takt med den tekniska utvecklingen och robotiseringen.

Vad handlar det om?