Salla Nurminen

Expert, Hållbar vardag, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Vem?

I Sitra Lab möts visionärer och aktörer som är intresserade av samhällsförändring och problemlösning. Salla granskar särskilt Sitra Lab ur deltagarnas perspektiv och anser att gemenskapen som formas kring svåra problem är en oerhört viktig resurs. Salla har varit med och utvecklat konceptet Sitra Lab och ansvarar för kommunikationen med deltagarna, för intressentgrupper och nätverk samt evenemangsproduktion.

Vad?

Hos Sitra har Salla bland annat hunnit arbeta med innovationsutmaningen Ratkaisu 100 och utvecklingsprogrammet Maapalloliiga som handlar om hållbarhet i vardagen. Båda dessa har fördjupat evenemangserfarenheten och förtydligat lagbundenheten i hanteringen av sammanslutningar, och har man frågor om sådant ska man vända sig till Salla. Hon besvarar frågor och ger gärna råd även på svenska.

Salla har avlagt politices magisterexamen och i lågstadiet fick hon Solskensstatyn Hymy.

Va?

Salla blir lätt inspirerad av nya saker och njuter när hon får stryka över uppgifter på sina to do-listor. På fritiden byter hon ut multifunktionsarbetsstället mot ryggsäck, basket eller någon idrottsgren som ger en adrenalinkick.

Salla anser att efterfrågan på samhällsvetare kommer att öka (ytterligare) i framtiden i takt med den tekniska utvecklingen och robotiseringen.

Vad handlar det om?