Sinimaaria Ranki

Ledande Expert, Kompetensens tid, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA

Vem?

Sinimaaria Ranki arbetar som ledande expert med ansvar för analys av finansieringen för livslångt lärande, samt stöd för principerna för framtidens finansiering som produceras i samarbete med intressentgrupper inom teamet Kompetensens tid.

Vad?

Bakom Sinimaarias kompetens ligger en karriär som ekonom som forskat och undervisat i frågor inom internationell ekonomi, samt som direktör som genomfört olika förändringar inom högskolesektorn. I det livslånga lärandets anda har hon kompletterat doktorsexamen i nationalekonomi med studier i kommunikation och psykologi samt forskning inom strategiskt ledarskap.

Det lönar sig att kontakta Sinimaaria om man vill utbyta tankar om den globala dynamiken inom ekonomisk tillväxt som baserar sig på kompetens ur nationalekonomins, organisationens eller individens perspektiv.

Va?

På fritiden studsar Sinimaaria efter bollar som innebandymålvakt eller på tennisplanen. På sommaren kan man hitta henne på landet, oftast i ivrigt trädgårdsarbete.

 

Vad handlar det om?