Susanna Nurmi

Sitra

Vem?

Susanna Nurmi är van att sammanfatta vetenskap och hon arbetar som praktikant i framtidskommunikation i Sitra. Hon utnyttjar sin kommunikativa instinkt särskilt i teamet för funktionen Förutsägelse och strategi och gör framtidstänkandet känt. I Sitra utvecklar Susanna också sina färdigheter i grafisk design.

Vad?

Susanna är politices magister i statsvetenskap och behärskar övergripande tänkande. Kontakta henne om du vill hitta centrala insikter i stora helheter. Susanna har också studerat framtidsforskning och inspirerad av detta förkunnar hon framtidstänkandets glädjebudskap. Susanna njuter av kommunikation bland samhällsteman. Hon har arbetat som innehållsproducent i ett studentföretag och som praktikant i en kommunikationsbyrå som specialiserar sig på vetenskaplig kommunikation. Susanna är i sitt esse när hon får vara en tolk mellan vetenskapligt och samhälleligt innehåll samt allmänheten som törstar efter dessa.

Va?

Susanna älskar diskussioner om samhällsfrågor och måste se upp så att hon inte tillbringar veckosluten med att bara prata om strukturella problem. Vardagseskapism får hon genom att bläddra bland mem och sporta samt i kulturaktiviteter. Susanna inspireras av visualitet i vardagen och situationskomik.

Susanna tror att man i den politiska debatten också behöver förmågan att måla upp utopier.

Från denna författare

Läst den än?