personer

Suvi Kiesiläinen

Expert, Finans och administration

Vem?

Suvi Kiesiläinen utvecklar Sitras projektverksamhet samt det informationssystem som stödjer verksamheten. Hon ser till att de stora visionerna leder till konkreta uppgifter och slutresultat.

Vad?

Suvi anpassar varje dag de behov Sitras verksamhet har med de möjligheter teknologin erbjuder. Samtidigt fördjupar hon sig i förändringsledningens och -kommunikationens fascinerande värld.

Tidigare ledde Suvi projektet Finlands Arbetslivspris och arbetade inom Sitras nyckelområde Mot ett informationssamhälle. Man kan fråga henne även om saker som berör dessa, bland annat om elektroniska tjänster och den nationella servicekanalen. Hon har politices magister-papper från London School of Economics.

Va?

På sin fritid deltar Suvi gärna i olika typer av projekt och aktiviteter. Favorithobbyn är för närvarande sång, men hon avnjuter också gärna musik genom att sitta i publiken på en konsert.

Suvi tror att många vardagliga saker har lösts genom teknik år 2030, men att offline-tid kommer att uppskattas även då.