Tapio Huttula

Senior Advisor, Kompetensens tid, Sitra


Vem?

Tapio arbetar med innehållsfrågor som relaterar till livslångt lärande inom nyckelområdet Kompetensens tid och stöder uppbyggandet av nyckelområdets intressentsamarbete. Han har som mål att skapa en arena där intressenterna kan fundera på gemensamma mål och principer för finansiering.

Vad?

Den här studentkårsaktivas karriär började med olika utvecklingsuppdrag inom utbildningssystemet, särskilt på yrkeshögskolefältet. Därefter fördjupade sig Tapio i att utveckla arbetslivet. I dessa tecken hamnade han hos Tjänstemannacentralorganisationen STTK och blev ordförande för Tjänstemannaförbundet ERTO. Sedan återvände han till att utveckla utbildningen som rektor-vd för Humanistiska yrkeshögskolan. Nyckelord för hans kompetens: utbildningspolitik, arbetsmarknaden, utveckling av arbetslivet, utvärdering, utveckling av organisationer och intressebevakning.

Va?

Tapio tycker att man egentligen inte kan skilja åt arbete och fritid. Han kan få idéer för att utveckla saker och arbetet var som helst. Det utgör också livslångt lärande. Men arbetet utgör inte hela livet. Det bästa sättet att glömma arbetet är tillsamman med familj och vänner och i hobbyverksamhet. Om inte annars, så på Eurovisionskryssningen.

Tapio är s.k. kompetenstroende. Kompetensutveckling är ett sätt att förändra världen och klara av förändringen.

Vad handlar det om?