personer

Tapio Huttula

Sitra

Vem?

Tapio arbetar med innehållsfrågor som relaterar till livslångt lärande i projektet Kompetensens tid och bygger en arena för omfattande samarbete mellan olika intressentgrupper. Syftet med samarbetet är att ge fart åt utvecklingen av en politik för livslångt lärande i Finland.

Vad?

Den här studentkårsaktivas karriär började med olika utvecklingsuppdrag inom utbildningssystemet, särskilt på yrkeshögskolefältet. Därefter fördjupade sig Tapio i att utveckla arbetslivet. I dessa tecken hamnade han hos Tjänstemannacentralorganisationen STTK och blev ordförande för Tjänstemannaförbundet ERTO. Sedan återvände han till utbildningssektorn för att utveckla utbildningen som rektor-vd för Humanistiska yrkeshögskolan.

Tapios nyckelord för kompetens är utbildningspolitik, arbetsmarknad, utveckling av arbetslivet, utvärdering, organisationsutveckling och intressebevakning.

Va?

Tapio tycker att man egentligen inte kan skilja åt arbete och fritid. Han kan få idéer för att utveckla saker och arbetet var som helst. Det utgör också livslångt lärande. Men livet handlar ändå inte bara om arbete. Det bästa sättet att glömma arbetet är tillsamman med familj och vänner och i hobbyverksamhet. Om inte annars, så på Eurovisionskryssningen.

Tapio är s.k. kompetenstroende. Kompetensutveckling är ett sätt att förändra världen och klara av förändringen.

Vad handlar det om?